sprawozdanie finansowe online

sprawozdanie finansowe online

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS możliwe jest wyłącznie online. Wprowadzone zmiany wycofały z obiegu możliwość składania oświadczeń w formie papierowej. W niniejszym artykule wyjaśnimy jak złożyć e-sprawozdanie finansowe i z jakich programów korzystać by sobie ułatwić tą niełatwą procedurę.

Portal KRS

Portal KRS umożliwia, co do zasady, złożenie bezpłatnego sprawozdania finansowego z pewnymi wyjątkami. Do pełnego korzystania z jego funkcjonalności niezbędne jest założenie konta na eKRS i zalogowanie się do platformy. Należy pamiętać, że konta, założone przed 1 stycznia 2018 r. należy autoryzować podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Autoryzacji konta dokonuje się raz. Użytkownicy nie posiadający konta, zobligowani są do jego utworzenia poprzez wejście na stronie portalu KRS w zakładkę S24 – rejestracja spółki, inne wnioski. Następnie należy postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się na kolejnych etapach rejestracji.

Przygotowanie zgłoszenia

Poprawne utworzenie konta w portalu KRS umożliwi przygotowanie e-sprawozdania finansowego. W tym celu należy wejść w zakładkę przygotowywanie i składanie zgłoszeń, która daje możliwość podglądu dokumentów finansowych już zgłoszonych i ich zgłoszenia. Na tym etapie uzyskujemy możliwość dodania i edycji zgłoszenia finansowego.

Dodawanie zgłoszenia

By prawidłowo dodać zgłoszenie w systemie należy podać numer KRS podmiotu składającego sprawozdanie finansowe. W tym momencie uzyskuje się możliwość dodania danych pełnomocnika upoważnionego do złożenia sprawozdania w naszym imieniu. Cały proces zostanie zablokowany, gdy system nie odnajdzie osób uprawnionych do reprezentacji lub żaden z reprezentantów nie posiada nr PESEL. W tym przypadku dokumenty muszą być złożone poprzez system S24. Kolejno należy dołączyć dokumenty finansowe sporządzone w odpowiednim, wymaganym przez system formacie. Kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia podmiotu podpisującego dokumenty i weryfikacja oraz odpowiednie podpisanie zgłoszenia i jego wysyłka.

Programy do sporządzania e-sprawozdań

Ponieważ na drodze do złożenia sprawozdań można spotkać wiele różnych niespodzianek utrudniających prawidłowe złożenie dokumentacji, powstały specjalne programy online ułatwiające to zadanie. Strona: fillup.pl umożliwia bezproblemowe złożenie e-sprawozdania finansowego bez obawy o komplikacje bądź możliwość popełnienia błędów. System samodzielnie przetwarza dokumenty na odpowiedni format wymagany przez Ministerstwo, dzięki czemu nie musimy się martwić, iż wystąpi na tym etapie jakiś błąd, którego konsekwencje moglibyśmy ponieść. Dodatkowo otrzymujemy pakiet dodatkowych dokumentów, jak wzory uchwał związanych z poprawnym zamknięciem roku podatkowego. Program dba również o to, by wszystkie dokumenty i druki były zgodne z aktualnymi wymaganiami, a nadto wskazuje automatycznie ewentualne błędy, eliminując tym samym możliwość popełnienia ewentualnej pomyłki. Dzięki opcji eksportowania dokumentów zewnętrznych do systemu, zyskujemy sprawne, bezpieczne i szybkie narzędzie umożliwiające skuteczne sporządzenie, podpisanie i wysłanie sprawozdania finansowego bez obawy o możliwość wystąpienia jakichkolwiek przeszkód. Jednocześnie program został wyposażony w system sprawdzania podpisów. Tak przygotowany dokument jest kompletny i prawidłowy, a na dodatek przygotowuje się go w bardzo prosty sposób, co znacznie ułatwia zadanie. Program wyposażono nadto w czytnik plików w formacie XML – tj. formacie wymaganym przez Ministerstwo do sporządzania e-sprawozdań. Dzięki temu zyskujemy możliwość odczytania każdego sprawozdania i sprawdzenia jakimi elektronicznymi podpisami zostało podpisane.

Urząd Skarbowy

Na koniec warto dodać, że wysłanie sprawozdania w formie elektronicznej, zwalnia nas z obowiązku wysyłania dokumentu do Urzędu Skarbowego. Po złożeniu e-sprawozdania finansowego do KRS, system Ministerstwa robi automatycznie przesyła dokument do Centralnego Rejestru Podatkowego.

0 0 votes
Daj ocenę
Doradca GSM

Doradca GSM

Leave a Replay