Motywacja pracowników w sytuacji kryzysowej

Motywacja pracowników w sytuacji kryzysowej

Zachowanie odpowiedniej motywacji pracowników przez cały okres pracy jest obecnie jednym z kluczowych warunków odniesienia jakiegokolwiek sukcesu przez firmę, niezależnie od tego, w jakiej branży ona działa. Jak wiadomo, to właśnie zasoby ludzkie firmy, czyli pracownicy, są najważniejszym elementem i bez nich nie ma mowy o osiąganiu długofalowych celów firmy, jakimi z reguły są ciągły rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie przychodów oraz minimalizacja kosztów. Bardzo istotne jest, by firma miała przygotowane narzędzia motywowania pracowników nawet w sytuacjach nieprzewidzianych, których świadkami możemy być obecnie w obliczu kryzysu epidemiologicznego.

Z jakimi sytuacjami kryzysowymi może borykać się przedsiębiorstwo?

Sytuacje kryzysowe to takie, które w znaczący sposób odbiegają od standardów regulowanych przez państwo, ale i prawo. Niezależnie od branży, w jakiej działamy, globalne sytuacje kryzysowe zawsze będą miały jakieś pokłosie zarówno w moralach pracowników, jak i twardych wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Dotychczas sytuacją kryzysową, w jakiej wielu pracowników oraz pracodawców miało okazję działać, był globalny kryzys ekonomiczny, mający miejsce pod koniec ubiegłej dekady. To właśnie tego typu kryzys może znacznie zmienić pryzmat, przez jaki patrzy firma, działając w standardowy sposób. W takich sytuacjach pracownicy często zastanawiają się, czy utrzymają miejsce pracy, czy ze względu na sytuację finansową przedsiębiorstwa mają spodziewać się obniżek wynagrodzenia lub nawet redukcji etatu. Inną, dotąd nieznaną, a obecnie szeroko omawianą sytuacją jest sytuacja kryzysowa związana z epidemią koronawirusa, która skutecznie zahamowała rozwój gospodarki na całym świecie, a dodatkowo sparaliżowała wiele branż, które bezpośrednio działają w sektorze turystycznym czy transportowym.

W jaki sposób utrzymać ciągłą motywację pracowników w sytuacji kryzysowej?

W sytuacji kryzysu, nie ważne o jakim charakterze, pracodawca przede wszystkim powinien zachować transparentną politykę informacyjną. Pracownicy chcą wiedzieć, co dzieje się w firmie i czego mogą się spodziewać. Ze względu na sytuację kryzysową, z jaką trzeba się uporać, pracodawca może wprowadzić dodatkowy system motywowania pracowników, jak na przykład możliwość ich zdalnej pracy z domu. Akurat w obecnej sytuacji epidemiologicznej każdy pracownik doceni taki gest ze strony pracodawcy, który troszczy się o zdrowie. Pracodawca może udostępnić lub rozszerzyć dodatkowe narzędzia motywowania pracowników, na przykład o większy zakres usług medycznych, świadczonych przez prywatną opiekę medyczną bądź dodatkowe paczki żywnościowe czy bony do supermarketów, które pozwolą na odciążenie budżetu pracownika. Każda dodatkowa forma motywacji pracownika w sytuacji kryzysowej w bardzo pozytywny sposób wpłynie na jego postrzeganie pracodawcy.

0 0 votes
Daj ocenę
Doradca GSM

Doradca GSM

Leave a Replay