Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy??

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy??

Pozyskiwanie pracowników zza wschodniej granicy to obecnie powszechna już praktyka. Osoby z Ukrainy znajdują zatrudnienie zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach, a zapotrzebowanie na specjalistów stale rośnie. Z powodu niskiego bezrobocia dla wielu firm jest to jedyna opcja na pozyskanie dodatkowej kadry i dalszy rozwój. Niektórzy pracodawcy wciąż jednak wzbraniają się przed rekrutowaniem obywateli Ukrainy z powodu konieczności legalizacji ich pobytu.

Czy warto zatrudniać osoby z Ukrainy?

Dla obywateli Ukrainy wyjazd do Polski to często jedyny sposób na godziwy zarobek. Wysoka pensji i bliskość pod kątem kultury oraz tradycji sprawiają, że sąsiedzi zza wschodniej granicy chętnie zatrudniają się w naszym kraju i szybko aklimatyzują. Pracownicy z Ukrainy są bardzo elastyczni i zmotywowani do tego, by zarabiać jak najwięcej. W związku z tym chętnie podejmują się pracy w godzinach nocnych, czterobrygadówkach czy nadgodzinach. Dla przedsiębiorcy taka osoba to prawdziwy skarb.

Dużym plusem jest również łatwość pozyskiwania pracowników z Ukrainy oraz ich różnorodność. Procesy rekrutacji, a następnie zatrudnienia wykwalifikowanej kadry zza wschodniej granicy trwają niejednokrotnie o wiele krócej, niż znalezienie osób o podobnych umiejętnościach w Polsce.

W jaki sposób rekrutować pracowników z Ukrainy?

Proces zatrudnienia osób zza naszej wschodniej granicy zależy rozpocząć od wyszukania kandydatów o określonych umiejętnościach i potrzebnej wiedzy. Ponieważ Ukraina nie leży w strefie Schengen, każdy z jej obywateli chcący przekroczyć granicę musi posiadać paszport i zezwolenie na wjazd do danego kraju. Aby pracodawca mógł zatrudnić takie osoby, każda z nich musi posiadać:

  • pozwolenie na pobyt stały lub tymczasowy,
  • zezwolenie na podjęcie pracy.

Złożenie wniosku o wydanie tych dwóch dokumentów nie zawsze oznacza, że wybrana przez przedsiębiorcę osoba faktycznie je otrzyma. Zawiłości prawne, związane z legalizacją pobytu pracowników z Ukrainy niejednokrotnie zniechęcają właścicieli firm do ich zatrudniania. Najczęściej jednak duże i małe przedsiębiorstwa, jak również potężne koncerny produkcyjne pozyskują osoby do pracy za pośrednictwem specjalizującej się w tym agencji.

Obywatele Ukrainy w Twojej firmie z AB OVO Solutions

Zatrudnianie obcokrajowców to w czasach niskiego bezrobocia świetna alternatywa dla rozwijających się przedsiębiorstw. Łatwość pozyskania pracownika, jego pełna dostępność oraz elastyczność sprawiają, że właściciele dużych firm chętnie rekrutują osoby z Ukrainy. Najczęściej w procesie tym pośredniczą agencje pracy tymczasowej, mające duże doświadczenie w wyszukiwaniu i zatrudnianiu kadry zza wschodniej granicy.

W AB OVO Solutions stawiamy dobro klienta na pierwszym miejscu. Oferujemy pozyskiwanie z Ukrainy członków załogi o różnym stopniu wykwalifikowania, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy (od juniora do eksperta). Dbamy o legalność pobytu pracowników, zajmujemy się ich zakwaterowaniem i transportem oraz rozliczeniami kadrowo-płacowymi.

 

0 0 votes
Daj ocenę
Doradca GSM

Doradca GSM

Leave a Replay